Optički kablovi

Optički kabl vam nudi najbrži prenos podataka. Sastoji se od sićušnih staklenih ili plastičnih vlakana kroz koje prolaze nevidljivi ljudskim okom svetlosni zraci. Digitalni podaci se prenose kroz kabl putem brzih pulseva ili svetla. Zadnji kraj optičkog kabla koji prima podatke prevodi pulseve zraka u binarne vrednosti, koje može da pročita kompjuter. Zato što optički kablovi prenose podatke putem svetlosnih talasa, oni mogu da prenesu informaciju brzinom svetlosti. Očito, optički kablovi imaju najbržu stopu prenosa od bilo kog drugog sredstva za prenos podataka. Oni su takođe manje osetljivi na buku i mešanje u poređenju sa bakarnim žicama ili telefonskim linijama.

opticki kablovi

Međutim, optički kablovi su mnogo više krhki nego njihovi metalni delovi i zbot toga zahtevaju veću zaštitu. Dok bakarne žice mogu biti spojene i popravljene koliko god puta da je to potrebno, polomljeni, zgnječeni, oštećeni optički kablovi često moraju biti zamenjeni. Pošto optički kablovi omogućavaju velike brzine prenosa i velikog protoka, oni se koriste za veliki deo Internet podrške. Na primer, većina preko okeanskih telekomunikacijskih kablova između SAD i Evrope su optički kablovi. U skorije vreme, optička tehnologija je postala veoma popularna za lokalne Internet konekcije takođe. Na primer, neki Internet Provajderi sada nude “optički Internet”, koji pruža Internet pristup putem optičke linije. Optičke konekcije mogu da pruže domovima i preduzećima prenos podataka od 1-og Gigabajta.
Kod nas u Srbiji primena optičih kablova je u ekspanziji, prvi optički kablal je postavljen u Beogradu na relaciji TK Centar-Konjarnik još 1984 godine sa ukupnom dužinom od 5,5km. Danas je Telekom Srbija lider sa najvećom optičkom mrežom koja povezuje gotovo sve gradove, mesta u Srbiji.