Fiber Optička Kutija, Zok

Izraz optička kutija ili Zok se generalno odnosi na oblik kutije optičkih proizvoda koja se koristi da zaštiti i raspodeli optička vlakna. Obično, fiber optička kutija sadrži optičke panele za povezivanje i terminalnu optičku kutiju . Optički panel je veći, terminalna kutija je manja. Mada je ovde definišemo ovako, u stvari ima tako mnogo optičkih kutija i uređaja za upravljanje njima, da je teško nabrojati sve vrste. Mnogi proizvođači će napraviti optičke kutije prema svojim dizajnima i oni mogu dati optičkim kutijama različita imena i brojeve modela.

Fiber opticka kutija ZOK
Veće veličine fiber optičkih kutija, Zok-ova, optičkih panela, su obično od 19 inča. Ove optičke kutije mogu se montirari na zidovima ili na postoljima, i one imaju plato unutar kutije koji drži i štiti vlakana. Optički patch paneli u kutijama mogu biti unapred instalirani uz pomoć različitih vrsta optičkih adaptera, i ti adapteri predstavljaju interfejs putem koje se optička kutija povezuje sa eksternim uređajima. Optička kutija manje veličine, terminalna kutija, se takođe koristi za optičku distribuciju i ogranizaciju. Naše uobičajene terminalne kutije imaju 12 ili 24 ulaza, optičke kutije su napravljene od hladnog kalema čelika i površina kutije koristi tehniku mat plastike. Ova vrsta optičke kutije se obično instalira sa FC ili ST adapterima na panelu. Ova optička kutija može biti instalirana na zid ili stavljena u horizontalan, vertikalan položaj.