Fiber optičke spojnice

Optička spojnica služi za kraj, optičkog kabla za koji imate potrebu da nastavite na drugi optički kabal ili račvu na dva ili više kablova koji vam završavaju u različitim objektima. Optičke spojnice se koriste da postignu precizno montiranje za precizno svrstavanje i razvrstavanje optičkih vlakana. Optičke spojnice se koriste za sve tipove optičkih kablova tako da ih možete montirati na zidovima u kablovskoj tt kanalizaciji, podrumima, uličnim šahtama.. raznim stubovima-banderama uz određene nosače za određen tip optičke spojnice.

fiber opticka spojnica