Fiber optički konektori

Optički konektor je fleksibilan uređaj koji povezuje optičke kablova i tako omogućavaju brzo povezivanje i isključenje. Optički konektori se završavaju na optičkim razdelnicima gde se povezuju na optičku opremu ili udružuju dve konekcije bez podele. Na hiljade vrsta optičkih konektora je dostupno,ali ključna razlika se određuje prema vrsti tehnika mehaničkog uparivanja i dimenzijama. Optički konektori su predstavljeni u optičkoj tehnologiji 1980-ih. Optički konektori koji se najčešće koriste su SC konektor, FC konektor, ST konektor, FDDi konektor, LC optički konektor i E2000 konektor. Većina optičkih konektora su puni opruga. Glavne komponente su ferula, montažno telo, kabl, napajanje za smanjenje napetosti i kućište konektora.

fiber opticki konektori tipovi