Fiber optički media konverter

Medija konverter, u kontekstu mrežnog hardvera, je jeftin i fleksibilan uređaj koji implementira i optimizira povezivanje vlakana u svakoj mreži. Među medija konverterima, vrsta koja se najviše koristi je uređaj koji radi kao primopredajnik, koji konvertuje električne signale koji se nalaze u bakarnoj oklopljenoj upredenoj parici (UTP) mrežnih kablova kako bi osvetliti talase koji se koriste za optičko kabliranje. Neophodno je imati optičku konekciju ukoliko je udaljenost između dva mrežna uređaja veća nego li udaljenost prenosa bakarnih kablova. Konverzija bakar-u-vlakna se odvija putem medijskog konvertera koji omogućava dvoma mrežnih uređaja koji imaju bakarne portove da se povežu preko velikih razdaljina uz pomoć optičkih kablova.

fiber opticki media koverter