Fiber optički moduli

Fiber optički moduli su mali interfesjsovi koji povezuju vlakna na tradicionalnu bakarnu mrežu, u data centar podataka, modul za ponavljanje i većinu završnih tačaka u optičkim mrežama. Njihova glavna funkcija je da nadgledaju saobraćaj, propuste u svakom kablu, utvrde greške, i održavaju integritet prenosa. Optički moduli ili primopredajnik je važan uređaj u sistema optičke komunikacije, koji radi između fotoelektrične konverzije signala, sa primajućim i prenosnim funkcijama. Optički modul je obično sastoji od optoelektričkih uređaja, funkcionalnog strujnog kola i optičkog interfejsa. Optoelektrični uređaj ima prenosnik i prijemnik u dva dela.

fiber opticki moduli