Fiber Optički paneli

Optički, Fiber patch paneli služe za povezivanje se koriste da odvoje, rasporede vlakna unutar optičkog kabla sa završetkom određenim tipom konektora. Korišćenjem jednog od tih panela, vlakna mogu biti spojena na pojednična vlakna na drugim kablovima, omogućavajući tako kablovima da budu ukršteni i spojeni na razne načine. Dodatno, paneli stvaraju bezbedno okruženje u kojima se može raditi. Ima dve glavne vrste optičkih panela za povezivanje. Jedni su uređaji koji se montiraju na zidove, koji, u svom osnovnom obliku, mogu da odvoje 12 različitih vlakana jedno od drugog. Ukoliko optički kabl ima više od 12 vlakana, višak vlakana može biti premešten u drugi panel ili inženjer može koristiti panel koji je napravljen tako da drži više vlakana odvojeno. Paneli koji se montiraju na zidove mogu biti konstruisani da drže i do 144 vlakana odjednom. Druga vrsta panela su paneli koji se montiraju na postolje. Ova vrsta panela drži vlakna horizontalno i često je tako dizajnirana da se otvara kao fioka. Otvaranje panela pruža optičkim inženjerima lak pristup unutar vlakana. Optički inženjeri često koriste optički panel za povezivanje da testiraju vlakna unutar optičkog kabla. Problemi sa optičkim kablovima mogu biti pronađeni unutar jednog vlakna kada su vlakna odvojena i kada se testiraju posebno. Optički- Fiber Patch Paneli olakšavaju organizaciju vlakana. Štaviše, rad sa vlaknima unutar platoa optičkih panela za povezivanje štiti vlakna od bilo čega iz okoline što može da ih ošteti.

fiber opticki patch paneli
Optički kabl mora biti rascepljen na jednom kraju kako bi imao pristup pojedinačnim kablovima. Pojedinčna vlakna se umeću u različite portove, od kojih svaki ima optički adapter. Ti adapteri mogu biti iskorišćeni da se pojedinačn vlakna umetnu u druge uređaje.
Adapteri na optičkim panelima za povezivanje mogu se naći različitim oblicima. Na većini panela, svi adapteri su iste vrste, ali ukoliko ima više od jedne vrste optičkih konektora koji se koriste unutar mreže, može biti neophodno da nabavite panel sa hibridnim adapterima. Ove vrste adaptera se mogu koristiti za povezivanje različitih vrsta konektora na optičkim kablovima.