Fiber optički Pigtail

Pigtail je kraj optičkog kabla sa optičkim konektorima na samo jednoj strani kabla dok na drugoj strani nema konektora, tako da strana sa konektorom može biti priključena na odgovarajući adapter, dok drugi deo može biti spojen sa vlaknima iz optičkih kablova. Pigtail kablići se koriste da postignu precizno montiranje za precizno svrstavanje optičkih komponenti. Oni se obično koriste sa optičkom opremom za upravljanje kao što je ODF, spojeni završeci itd. Pitail optički kabal je jedinstveni, kratak, obično ne amortizovan, optički kabl koji ima već instaliran optički konektor na jednom kraju sa delom izloženog vlakna na drugom kraju. Kraj spojnice je ogoljen i fuzija je podeljena na jedno vlakno. Podela Pitail kablića na svako vlakno unutar sklopa, razlama kabal od više vlakana na komponente vlakana za konekciju za krajnju opremu. Pigtail Optički kabl može biti različitog tipa vlakna npr: od 10G 50/125, 62.5/125, 50/125 multimoda pigtail kablić sa SC, ST, FC, LC MT-RJ, SC/APC, FC/APC, E2000 optičkim konektorima.