Industrijska Optika

Industrijski optički primopredajnici, prenosnici, i prijemnici su dizajnirani da rade pouzdano za prenos podataka u aplikacijama gde je potrebna najveća električna izolacija i EMI otpornost. Aplikacije uključuju industrijsku automatizaciju, alternativnu generaciju energije, IGBT prolaz za Inverter/Motorne jedinice, automobilsku komunikaciju i medicinske aplikacije.