Optički adapter

Optički adapter ili spojnica je specijalni konektor dizajniran da upari ili spoji dva kraja optičkog kabla sa velikom preciznošću. Adapter koristi jednostavan dizajn: krajevi dva posebna optička kabla sa optičkim konektorima se uklapaju u dva slota. Slotovi su dizajnirani tako da precizno poravnjaju dva kraja tako da postoji minimalna verovatnoća da se signal izgubi. Optički adapteri spajaju dva kraja različitih vlakana: zbog toga se zovu takođe i spojnice. Postoje verzije koje povezuju posebna vlakna (jednostruka); drugi povezuju dva vlakna za dvostruki mod, a neki čak povezuju i do četiri vlakna.