Samonoseći optički kablovi

Dielektrični nezavisni (ADSS) samonoseći optički kabl je vrsta optičkog kabla koji je dovoljno jak da podrži sebe između struktura bez korišćenja konduktivnih metalnih elemenata. U dizajnu ovog samonosivog optičkog kabla, unutrašnja staklena optička vlakna su nezavisna, kako bi održala nizak optički gubitak u toku života kabla. Kabl je obložen kako bi sprečio vlagu da razloži vlakna. Taj omotač takođe štiti polimersku snagu elemenata od efekta sunčevih ultraljubičastih zraka. Korišćenje jednog moda vlakana i dužine svetlosnih talasa od 1310 ili 1530 nanometra, moguća je dužina strujnog kola i do 100 km bez ponavljača. Jedan kabl može da sadrži i do 144 vlakana.