Single mode optički kablovi

U tehnologiji optičkih kablova, vlakana, Single-mod vlakno je optičko vlakno koje je dizajnirano za prenos jednog zraka ili moda svetla kao nosača i koristi se prenos signala na velike razdaljine. Za kratke distance, koristi se multimod vlakno. Ovo je slučaj Single-mod optičkih vlakana, gde možemo imati talase sa različitim frekvencijama, ali istog moda, što znači da se oni distribuiraju u prostoru na isti način, i to nam donosi jedan zrak svetla.