Optički kablovi

Optički kabl vam nudi najbrži prenos podataka. Sastoji se od sićušnih staklenih ili plastičnih vlakana kroz koje prolaze nevidljivi ljudskim okom svetlosni zraci. Digitalni podaci se prenose kroz kabl putem brzih pulseva ili svetla. Zadnji kraj optičkog kabla koji prima podatke prevodi pulseve zraka u binarne vrednosti, koje može da pročita kompjuter. Zato što optički…